Wie zijn de auteurs?

Een gemeenschappelijke passie

Raymond Maas, Christian Schutte, Wouter Visser en Andre Wouters  maken zich, als ervaren organisatie adviseurs, sterk op het gebied van organisatieverandering.


Christian Schutte

´Gefascineerd door mensen en de wijze waarop zij zich in organisaties aan elkaar verbinden, wil ik als consultant vooral onder medewerkers bewustwording creëren waar kansen liggen voor verandering

Raymond Maas

´Veranderingen moeten uiteindelijk ook voelbaar zijn´

Andre Wouters

´Het geeft mij enorm veel energie als ik medewerkers en organisatie kan helpen de vinger te leggen op de kern van hun vraagstukken. Om van daaruit acties te ondernemen om doelstellingen en dromen te realiseren. ´

Wouter Visser

´Voor een succesvol project is het zaak om aan het begin de nodige inhoudelijke vraagstukken met elkaar te verkennen.´