Samenwerking. Zijn wij geprogrammeerd om te delen?

Dit is een interessante TED talk van Rachel Botsman.

Op dit moment heb ik de indruk dat er binnen bedrijven en daarbuiten veel wordt gesproken en gezocht naar andere manieren van organiseren. Om innovatie en vernieuwing te stimuleren maar ook op een andere wijze competenties in te zetten en waarde te creeren. De ervaringen van het internet hebben ons geleerd we elkaar gemakkelijker vinden en verbinden: sociale media zijn de afgelopen jaren enorm snel in gebruik en belang toegenomen. Mogelijk zouden we dezelfde principes kunnen toepassen in het bedrijfsleven.

Dit verhaal van Rachel geeft ons inzicht in achterliggende drijfveren rondom innovatieve samenwerking. En geeft ons enkele voorbeelden waarin deze principes met succes zijn toegepast.

Ted talk van Rachel Botsman: The case for collaborative consumption

Bron: http://www.ted.com/talks/rachel_botsman_the_case_for_collaborative_consumption.html

Comments are closed.