Rabobank keert geen bonussen uit

Rabobank geeft het goede voorbeeld en ondergaat ingrijpende organisatieveranderingen.

Rabobank heeft ingrijpende organisatieveranderingen doorgevoerd. Zo keert ze als eerste Nederlandse bank geen bonus uit aan topbestuurders.

Minister Dijsselbloem van Financiën vindt dat de cao’s van banken verder versoberd kunnen worden. Dat liet hij weten aan de Tweede Kamer.

Met de nieuw afgesloten cao’s is er een begin gemaakt met de versobering van de secundaire arbeidsvoorwaarden. Toch mag daar volgens Dijsselbloem nog een tandje bij. Het versoberen van de cao’s zal een kostenverlaging met zich meebrengen en daarmee bijdragen aan een stabieler financieel stelsel. Bovendien zal het vertrouwen in de sector hersteld worden.

Rabobank

Als eerste Nederlandse bank keerde Rabobank geen bonus uit over 2013 aan haar topbestuurders. Volgens een woordvoerder van de bank wordt ook het vaste salaris van de bestuurders niet verhoogd als eventuele compensatie voor het verlies van de bonus.

In de topjaren bedroeg de bonus van de Rabo-bestuurders 30% van de vaste beloning. Door de lagere resultaten is er over 2012 echter al geen bonus uitgekeerd, en over 2013 is de bonus ook uitgebleven. Rabo loopt met zijn nieuwe beloningsbeleid voorop. Dijsselbloem kondigde eerder aan in de Kamer dat een wetsvoorstel onderweg is om de bonus in de financiële sector te beperken tot 20% van het vaste salaris.

Rabobank maakt hier een belangrijk
e stap naar haar klanten, maar ook naar haar medewerkers. Het is essentieel voor de bank om haar klanten weer het vertrouwen terug te geven, en te laten zien dat de bank weer gaat staan voor de topwaarden van weleer: degelijkheid en zuiverheid.

Maar niet alleen voor de klanten, ook voor de nieuwe topman Ralf Dekker is het goed nieuws. Hij is aangesteld als COO in de Raad van Bestuur omdat hij met succes ingrijpende organisatieveranderingen binnen de bank heeft doorgevoerd. Hij is er sinds 1 maand voor verantwoordelijk dat de Rabobank aan de nieuwe wetten en regels zal moeten voldoen, en meer centraal zal moeten sturen. Dat is een uitdaging, gezien van oudsher de lokale banken de baas waren binnen de Rabobank. Aan voorwaarde 1 van het change-management handboek is voldaan: creëer draagvlak door te laten zien dat je zelf de eerste stap zet. Zeker als je daarmee instemt af te zien van persoonlijk gewin is het een overtuigend begin dat er een ander koers gevaren wordt, met jou voorop.

Comments are closed.