Organisatieverandering met procesaanpak leidt tot resultaat

Veel aandacht besteden aan het proces wordt vaak vertaald als ‘softe’ benadering. Maar zichtbare veranderingen zijn ‘harde’ resultaten die alleen haalbaar worden door gezonde samenwerking en interactie. Een goed organisatie adviesbureau zou u adviseren te investeren in vooral de procesaanpak want dit zal leiden tot goede resultaten.

In alle organisaties staan bedrijfsresultaten voorop. Tegenvallende uitkomsten zijn vaak de aanleiding om een organisatieverandering-programma in te zetten. Resultaten zijn toch altijd hard en meetbaar? En SMART beschreven?

Maar zacht is niet ‘soft’. Ook bij implementatievraagstukken staan resultaten voorop. De procesresultaten. Hiermee wordt bedoeld de manier waarop mensen in organisaties samenwerken, besluiten nemen en samenspelen. In de procesaanpak wordt dit samenspel beïnvloedt.

Implementeren is de goede aanpak vinden om mensen gericht in beweging te krijgen. Dit noemen is de procesaanpak waarbij de interactie en de samenwerking tussen mensen in organisaties voorop staat. Door de nadruk te leggen op het proces ontstaat vaak de indruk van een zachte benadering.

Meer lezen over organisatieverandering met procesaanpak? Download dan nu het boekje ‘Implementeren is’ http://www.ami-consultancy.nl/publications/view/9

Comments are closed.