Organisatiecultuur is weer in.

Dit is toch wel opvallend. In de top 10 van best gelezen artikelen van de  MIT Sloan management review uit januari 2011, stond een artikel van Edgar H. Schein uit 1984 erg hoog op het lijstje.

Het lijkt erop dat organisatie cultuur en cultuur verandering weer ‘in’ is. In mijn ogen begint organisatie verandering ook met het begrijpen van de achterliggende cultuur. En dit artikel is erg interessant om te lezen en terecht een klassieker.

Organisatie cultuur gaat over het vinden en doorgronden van de onderliggende collectieve aannames en de manier waarop deze patronen van gedrag en aannames worden geleerd, doorgegeven en aangepast. Met andere woorden: begrijpen waarom mensen in organisaties zich gedragen zoals zij zich gedragen,  en waar die terugkerende gedragingen vandaan komen. Een van mijn persoonlijke helden, Geert Hofstede, heeft mij geleerd om cultuur te zien als een gelaagd patroon (zoals een ui). Zichtbaar gedrag is alleen de buitenkant en als je het gedrag ‘afpelt’ vind je symbolen, helden en waarden.

Hieronder de definitie van organisatie cultuur uit het artikel van Edgar H. Schein:

Organizational culture is the pattern of basic assumptions that a given group has invented, discovered, or developed in learning to cope with its problems of external adaptation and internal integration, and that have worked well enough to be considered valid, and, therefore, to be taught to new members as the correct way to perceive, think, and feel in relation to those problems.

Als je daadwerkelijk wilt begrijpen waarom en hoe mensen in jouw organisatie zich gedragen zoals zij zich gedragen, investeer dan in je persoonlijke inzichten over organisatiecultuur.  Dit artikel is een mooi begin.

Coming to a New Awareness of Organizational Culture by Edgar H. Schein

Comments are closed.