All posts in category verandering

Rabobank keert geen bonussen uit

Rabobank geeft het goede voorbeeld en ondergaat ingrijpende organisatieveranderingen. Minister Dijsselbloem van Financiën vindt dat de cao’s van banken verder versoberd kunnen worden. Dat liet hij weten aan de Tweede Kamer. Met de nieuw afgesloten cao’s is er een begin gemaakt met de versobering van de secundaire arbeidsvoorwaarden. Toch mag daar volgens Dijsselbloem nog een [...]

Van plannen komt niemand in beweging!

Beleidstukken met een uitgeschreven visie. Rapportages met vooral feiten en cijfers. Het geven van opdrachten – je krijgt er mensen niet echt mee in beweging. “Tja, het staat in ons beleidplan ze moeten het alleen nog uitvoeren. En dat heb ik onlangs nog maar eens naar iedereen gemaild”, hoor je dan. De bal valt stil, [...]

Regels van verandering op basis van wat mensen drijft!

Dit is een interessant artikel op de blogsite Blogging Innovation.  Roy Luebke beschrijft de principes van menselijk sociaal gedrag en legt de relatie met organisatie succes en groei. Want, zo stelt hij, iedere onderneming draait om klanten, alle klanten zijn mensen en het echt begrijpen van wat mensen drijft is het fundament van succes. De [...]

Koekjes voor hufters

Pas op: voor je het weet gedraag je je als leidinggevende zélf als een hufter. En daar blijkt maar een griezelig klein beetje macht over anderen voor nodig. In het beroemde ‘koekjes-experiment’ van de psychologen Kelter, Gruenfeld en Anderson kregen groepjes van drie studenten de opdracht een kleine beleidsnotitie te schrijven. In elk groepje kregen [...]

Samenwerking. Zijn wij geprogrammeerd om te delen?

Dit is een interessante TED talk van Rachel Botsman. Op dit moment heb ik de indruk dat er binnen bedrijven en daarbuiten veel wordt gesproken en gezocht naar andere manieren van organiseren. Om innovatie en vernieuwing te stimuleren maar ook op een andere wijze competenties in te zetten en waarde te creeren. De ervaringen van [...]

Organisaties als communities. Iedereen is de baas.

Onderstaand artikel van William C. Taylor is een mooi praktijk voorbeeld van een nieuw type organisatie. Anders in de structuur, met andere systemen, ander leiderschap en andere kernwaarden. Het is het verhaal van het bedrijf Threadless, een kleding organisatie die wordt gemanaged door haar klanten. Het is dus mogelijk om op basis van samenwerking en [...]

Botsingen zijn gezond

Om een organisatie te veranderen is het belangrijk om een te weg vinden om persoonlijke conflicten te voorkomen en gezonde botsingen te stimuleren. Want het ontwikkelen en verbeteren van een organisatie kan niet zonder het zoeken naar de grens van wat mogelijk is. In situaties waarin de spanning oploopt, ontstaat negatieve energie, wrijving of weerstand. [...]

Over leiderschapsontwikkelingen en de impact op de organisatie

De serie ‘leiders gezocht’ op de publieke omroep is wat je noemt smullen voor iedereen die met dit thema bezig is. Afgelopen zondag een interessant thema: leiderschap op afstand. Hoe kan je in virtuele organisaties samenwerken. Wat is eigenlijk het belang nog van een kantoor? Waarom komen mensen naar het werk, en wat drijft hun [...]