All posts in category organisatie verandering

Rabobank keert geen bonussen uit

Rabobank geeft het goede voorbeeld en ondergaat ingrijpende organisatieveranderingen. Minister Dijsselbloem van Financiën vindt dat de cao’s van banken verder versoberd kunnen worden. Dat liet hij weten aan de Tweede Kamer. Met de nieuw afgesloten cao’s is er een begin gemaakt met de versobering van de secundaire arbeidsvoorwaarden. Toch mag daar volgens Dijsselbloem nog een [...]

Van plannen komt niemand in beweging!

Beleidstukken met een uitgeschreven visie. Rapportages met vooral feiten en cijfers. Het geven van opdrachten – je krijgt er mensen niet echt mee in beweging. “Tja, het staat in ons beleidplan ze moeten het alleen nog uitvoeren. En dat heb ik onlangs nog maar eens naar iedereen gemaild”, hoor je dan. De bal valt stil, [...]

Regels van verandering op basis van wat mensen drijft!

Dit is een interessant artikel op de blogsite Blogging Innovation.  Roy Luebke beschrijft de principes van menselijk sociaal gedrag en legt de relatie met organisatie succes en groei. Want, zo stelt hij, iedere onderneming draait om klanten, alle klanten zijn mensen en het echt begrijpen van wat mensen drijft is het fundament van succes. De [...]

Leiderschap en organisatieverandering. Management by control leidt tot wantrouwen.

Weer een interessante blog van onze ‘leiderschapsgek’ Dan Rockwell.  Is er een verband tussen de verander-stijl en leiderschapsstijl? Hij maakt een onderscheid tussen afgedwongen verandering en authentieke verandering. Je zou ook kunnen zeggen: tussen verandering van buiten en verandering van binnen. Afgedwongen verandering wordt geïnitieerd door de condities in de omgeving en de leiderschapsstijl van [...]

Koekjes voor hufters

Pas op: voor je het weet gedraag je je als leidinggevende zélf als een hufter. En daar blijkt maar een griezelig klein beetje macht over anderen voor nodig. In het beroemde ‘koekjes-experiment’ van de psychologen Kelter, Gruenfeld en Anderson kregen groepjes van drie studenten de opdracht een kleine beleidsnotitie te schrijven. In elk groepje kregen [...]

Organisatiecultuur is weer in.

Dit is toch wel opvallend. In de top 10 van best gelezen artikelen van de  MIT Sloan management review uit januari 2011, stond een artikel van Edgar H. Schein uit 1984 erg hoog op het lijstje. Het lijkt erop dat organisatie cultuur en cultuur verandering weer ‘in’ is. In mijn ogen begint organisatie verandering ook [...]

Hoeveel nieuwe ideeën heb je nodig als organisatie om innovatief te zijn?

Veel organisaties hebben innovatie hoog op de management agenda staan. Vernieuwing in ideeën, nieuwe diensten, nieuwe business modellen, nieuwe mogelijkheden, zoeken naar de strategische  ‘blue ocean’ waar je de organisatie op een unieke manier positioneert. Er wordt in organisaties  stevig gestuurd op programma’s, competenties en acties rondom creativiteit (onze mensen zijn niet creatief genoeg) en [...]