All posts in category mensen

Regels van verandering op basis van wat mensen drijft!

Dit is een interessant artikel op de blogsite Blogging Innovation.  Roy Luebke beschrijft de principes van menselijk sociaal gedrag en legt de relatie met organisatie succes en groei. Want, zo stelt hij, iedere onderneming draait om klanten, alle klanten zijn mensen en het echt begrijpen van wat mensen drijft is het fundament van succes. De [...]

Leiderschap en organisatieverandering. Management by control leidt tot wantrouwen.

Weer een interessante blog van onze ‘leiderschapsgek’ Dan Rockwell.  Is er een verband tussen de verander-stijl en leiderschapsstijl? Hij maakt een onderscheid tussen afgedwongen verandering en authentieke verandering. Je zou ook kunnen zeggen: tussen verandering van buiten en verandering van binnen. Afgedwongen verandering wordt geïnitieerd door de condities in de omgeving en de leiderschapsstijl van [...]

Koekjes voor hufters

Pas op: voor je het weet gedraag je je als leidinggevende zélf als een hufter. En daar blijkt maar een griezelig klein beetje macht over anderen voor nodig. In het beroemde ‘koekjes-experiment’ van de psychologen Kelter, Gruenfeld en Anderson kregen groepjes van drie studenten de opdracht een kleine beleidsnotitie te schrijven. In elk groepje kregen [...]

Organisatiecultuur is weer in.

Dit is toch wel opvallend. In de top 10 van best gelezen artikelen van de  MIT Sloan management review uit januari 2011, stond een artikel van Edgar H. Schein uit 1984 erg hoog op het lijstje. Het lijkt erop dat organisatie cultuur en cultuur verandering weer ‘in’ is. In mijn ogen begint organisatie verandering ook [...]

Hoeveel nieuwe ideeën heb je nodig als organisatie om innovatief te zijn?

Veel organisaties hebben innovatie hoog op de management agenda staan. Vernieuwing in ideeën, nieuwe diensten, nieuwe business modellen, nieuwe mogelijkheden, zoeken naar de strategische  ‘blue ocean’ waar je de organisatie op een unieke manier positioneert. Er wordt in organisaties  stevig gestuurd op programma’s, competenties en acties rondom creativiteit (onze mensen zijn niet creatief genoeg) en [...]

Samenwerking. Zijn wij geprogrammeerd om te delen?

Dit is een interessante TED talk van Rachel Botsman. Op dit moment heb ik de indruk dat er binnen bedrijven en daarbuiten veel wordt gesproken en gezocht naar andere manieren van organiseren. Om innovatie en vernieuwing te stimuleren maar ook op een andere wijze competenties in te zetten en waarde te creeren. De ervaringen van [...]

Botsingen zijn gezond

Om een organisatie te veranderen is het belangrijk om een te weg vinden om persoonlijke conflicten te voorkomen en gezonde botsingen te stimuleren. Want het ontwikkelen en verbeteren van een organisatie kan niet zonder het zoeken naar de grens van wat mogelijk is. In situaties waarin de spanning oploopt, ontstaat negatieve energie, wrijving of weerstand. [...]

Over leiderschapsontwikkelingen en de impact op de organisatie

De serie ‘leiders gezocht’ op de publieke omroep is wat je noemt smullen voor iedereen die met dit thema bezig is. Afgelopen zondag een interessant thema: leiderschap op afstand. Hoe kan je in virtuele organisaties samenwerken. Wat is eigenlijk het belang nog van een kantoor? Waarom komen mensen naar het werk, en wat drijft hun [...]

Verandering in gang zetten door een beweging te creëren

Als mensen in organisaties samen vast zitten, ontstaat er een negatieve beweging. Mensen praten wel over elkaar, maar op een kritische manier. ze roddelen over het management, de leidinggevenden, collega’s, de regels en procedures, en zelfs over klanten. En het vreemde is dat we dat vaak wel ‘voelen’ op den duur. Aan de sfeer, aan [...]

Wat drijft mensen nu echt?

Afzonderlijk van elkaar hebben twee collega’s van mij zich verdiept in de boeken van Daniel Pink. Hoe motiveren mensen zichzelf, wat drijft mensen om prestaties te leveren, hoe werkt nu dit psychologische proces? En wat betekent dat voor hoe wij in organisaties nadenken over prikkels, prestaties en bonussen? Bottom line komt het erop neer dat [...]