All posts in category beweging

Van plannen komt niemand in beweging!

Beleidstukken met een uitgeschreven visie. Rapportages met vooral feiten en cijfers. Het geven van opdrachten – je krijgt er mensen niet echt mee in beweging. “Tja, het staat in ons beleidplan ze moeten het alleen nog uitvoeren. En dat heb ik onlangs nog maar eens naar iedereen gemaild”, hoor je dan. De bal valt stil, [...]

Organisatiecultuur is weer in.

Dit is toch wel opvallend. In de top 10 van best gelezen artikelen van de  MIT Sloan management review uit januari 2011, stond een artikel van Edgar H. Schein uit 1984 erg hoog op het lijstje. Het lijkt erop dat organisatie cultuur en cultuur verandering weer ‘in’ is. In mijn ogen begint organisatie verandering ook [...]

Verandering in gang zetten door een beweging te creëren

Als mensen in organisaties samen vast zitten, ontstaat er een negatieve beweging. Mensen praten wel over elkaar, maar op een kritische manier. ze roddelen over het management, de leidinggevenden, collega’s, de regels en procedures, en zelfs over klanten. En het vreemde is dat we dat vaak wel ‘voelen’ op den duur. Aan de sfeer, aan [...]