Botsingen zijn gezond

Om een organisatie te veranderen is het belangrijk om een te weg vinden om persoonlijke conflicten te voorkomen en gezonde botsingen te stimuleren. Want het ontwikkelen en verbeteren van een organisatie kan niet zonder het zoeken naar de grens van wat mogelijk is.

In situaties waarin de spanning oploopt, ontstaat negatieve energie, wrijving of weerstand. Botsingen kunnen conflicten worden wanneer er aan de persoonlijke intentie wordt getwijfeld. Hier kunnen verschillende aanleidingen aan ten grondslag liggen.

• Vervelende situaties uit het verleden worden niet uitgesproken.
• Interpretaties en fantasieën over wat er zou kunnen spelen bij de ander worden als ‘waar’ aangenomen.
• De belangen zijn onduidelijk en liggen niet op tafel.
• De bekwaamheid van het ‘gezond botsen met elkaar’ is onvoldoende ontwikkeld.

De weg van de minste weerstand is om deze botsingen te mijden. Hierdoor kunnen echter ongezonde fundamenten voor ontwikkeling en creativiteit ontstaan. Van een lage weerstand word je immers ziek.

Weerstand overwin je en weerstand bouw je op. In organisaties is weerstand een teken van verandering. De confrontatie wordt aangegaan en de weerstand overwonnen.

En tegelijkertijd willen we in het samenspel de mensen in de organisaties steviger en gezonder maken. Mensen leren om gezond met elkaar te botsen. Waardoor nieuwe ideeën leiden tot verbetering en vernieuwing. Het opbouwen van ‘weerstand’ zodat ze tegen een stootje kunnen.

Botsingen zijn dus nodig om te groeien en te vernieuwen. Botsingen zijn de bron van creativiteit en ontwikkeling.

Wanneer zie jij dat conflicten ontlopen worden? Bijvoorbeeld in vergaderingen of tijdens workshops? Neem je voor om dit moment niet meer te laten passeren, maar besteed daar direct of na afloop aandacht aan. Door mensen te helpen en te stimuleren het gesprek met elkaar aan te gaan ontstaat opluchting, openheid en begrip.

Comments are closed.