Samenwerking. Zijn wij geprogrammeerd om te delen?

Dit is een interessante TED talk van Rachel Botsman. Op dit moment heb ik de indruk dat er binnen bedrijven en daarbuiten veel wordt gesproken en gezocht naar andere manieren van organiseren. Om innovatie en vernieuwing te stimuleren maar ook op een andere wijze competenties in te zetten en waarde te creeren. De ervaringen van [...]

Organisaties als communities. Iedereen is de baas.

Onderstaand artikel van William C. Taylor is een mooi praktijk voorbeeld van een nieuw type organisatie. Anders in de structuur, met andere systemen, ander leiderschap en andere kernwaarden. Het is het verhaal van het bedrijf Threadless, een kleding organisatie die wordt gemanaged door haar klanten. Het is dus mogelijk om op basis van samenwerking en [...]

Botsingen zijn gezond

Om een organisatie te veranderen is het belangrijk om een te weg vinden om persoonlijke conflicten te voorkomen en gezonde botsingen te stimuleren. Want het ontwikkelen en verbeteren van een organisatie kan niet zonder het zoeken naar de grens van wat mogelijk is. In situaties waarin de spanning oploopt, ontstaat negatieve energie, wrijving of weerstand. [...]

Over leiderschapsontwikkelingen en de impact op de organisatie

De serie ‘leiders gezocht’ op de publieke omroep is wat je noemt smullen voor iedereen die met dit thema bezig is. Afgelopen zondag een interessant thema: leiderschap op afstand. Hoe kan je in virtuele organisaties samenwerken. Wat is eigenlijk het belang nog van een kantoor? Waarom komen mensen naar het werk, en wat drijft hun [...]

Verandering in gang zetten door een beweging te creëren

Als mensen in organisaties samen vast zitten, ontstaat er een negatieve beweging. Mensen praten wel over elkaar, maar op een kritische manier. ze roddelen over het management, de leidinggevenden, collega’s, de regels en procedures, en zelfs over klanten. En het vreemde is dat we dat vaak wel ‘voelen’ op den duur. Aan de sfeer, aan [...]

Wat drijft mensen nu echt?

Afzonderlijk van elkaar hebben twee collega’s van mij zich verdiept in de boeken van Daniel Pink. Hoe motiveren mensen zichzelf, wat drijft mensen om prestaties te leveren, hoe werkt nu dit psychologische proces? En wat betekent dat voor hoe wij in organisaties nadenken over prikkels, prestaties en bonussen? Bottom line komt het erop neer dat [...]

Organisatieverandering met procesaanpak leidt tot resultaat

Veel aandacht besteden aan het proces wordt vaak vertaald als ‘softe’ benadering. Maar zichtbare veranderingen zijn ‘harde’ resultaten die alleen haalbaar worden door gezonde samenwerking en interactie. Een goed organisatie adviesbureau zou u adviseren te investeren in vooral de procesaanpak want dit zal leiden tot goede resultaten. In alle organisaties staan bedrijfsresultaten voorop. Tegenvallende uitkomsten [...]

Moet alles altijd anders?

Eigenlijk sta je er niet vaak bij stil wat de doorbraak van internet tot gevolg heeft gehad voor organisaties ontwikkeling. De snelheid waarmee grote hoeveelheden markt informatie in een fractie van een seconde de wereld doorkruisen, heeft vrijwel iedere organisatie tot in haar kern beïnvloed. En wat denkt u van nieuwe businessmodellen? In één klap zijn [...]

Welkom

Hier zullen de posts zichtbaar worden.